Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Элитное образование в Росси и за ребежом

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2003

Language / Мова / Язык:: Російська

Является составной частью документа: Элитное образование в России и за рубежом
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: № 9

  1. Физике в МГУ - 250 лет, физическому факультету - 70