Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Бюлетень Вищої атестаційної комісії України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2003

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08806373

Является составной частью документа: Бюлетень Вищої атестаційної комісії України (Бюлетень ВАК України)
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 6

  1. Без компіляцій і плагіату! (Про юридичні аспекти попередження незаконних запозичень у дисертаційних дослідженнях)

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08806373 1 Нет