Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Право України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2003

Language / Мова / Язык:: Українська

Является составной частью документа: Право України. Юридичний журнал
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: № 8

 1. Конституційні поправки до Конституції Турецької Республіки: порівняльно-правовий аналіз
 2. Правові засади діяльності філій Національного банку
 3. Регулювання строків позовної давності при вирішенні індивідуальних трудових спорів
 4. Східно-азійські рецепти реалізації прозахідної стратегії реформ
 5. Демократичний вибір конституційної реформи в Україні: обумовленість і необхідність
 6. Феномени державного органу (органу держави) або органу державної влади: теоретико-правовий і конституційний аспекти
 7. Референдум: світовий досвід і сьогодення України
 8. Поняття та місце митного контролю в системі функцій Української держави
 9. Реалізація народного волевиявлення, вираженого в рішеннях всеукраїнських референдумів: окремі проблеми
 10. Щодо адміністративного судочинства: адміністративний позов чи адміністративна скарга?
 11. Економіко-правова та екологічна охорона земель
 12. Головна особливість податковоїполітики щодо малого підприємництва
 13. Реалізація права споживачів на придбання товару належної якості
 14. Правові проблеми юридичної відповідальності в галузі екології
 15. Адвокатура Республіки Казахстан
 16. Щодо галузевої належності інституту недержавного пенсійного забезпечення
 17. Проблемні питання реалізації представницької функції прокуратури України
 18. Правологія - наука третього тисячоліття, або новітня ідеологія прав, свобод і обов'язків людини
 19. Контракт як форма реалізації громадянами права на зайнятість
 20. Генезис юридичного змісту поняття "колективні трудові спори (конфлікти)"
 21. Магдебурзьке право у селах Галичини
 22. Наказне провадження в цивільному процесі Республіки Білорусь
 23. Конституційна реформа в Чеській Республіці 2000-2001 рр. в умовах вступу країни до НАТО і ЄС: досвід для України
 24. Якій філософії права навчають у вузі