Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Размышления натуралиста: В 2-х кн. Кн.1.Пространство и время в неживой и живой природе

Document type / Вид документа / Вид документа: Книга
Year / Рік видання / Год издания: 1975
Publish place / Місце видання / Место издания: М.

Author / Автор / Автор: Вернадский В. И.
Авторський знак: В

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 175 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 57 Бiологiчнi науки

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: NTB260195
UDK / УДК / УДК: 57