Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

О некорректности применения формулы Петерса в геодезии

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Зимин В.М.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С.13-15
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: геодезія, геодезия, geodesy

UDK / УДК / УДК: 528.022.11:528.088.2

Является составной частью документа: Геодезия и картография
Год издания главного документа: 2003
Номер части главного документа: № 9