Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

 

Баланюк В. М. Наукові основи зменшення впливу на довкілля пожеж на їх початковій стадії дією ударних хвиль : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека», спец. 21.06.02 «Пожежна безпека» / Баланюк Володимир Мірчович ; М-во екології та природних ресурсів України, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління. – Київ, 2019. – 45 с.

 

Бочковський А. П. Наукові основи управління ризиками в иникнення професійних небезпек : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» /Бочковський Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2019. – 36 с.

 

Бояринова К. О. Методологія функціонування інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування на засадах розвитку : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Бояринова Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2019. – 45 с.

 

Ісаєнко Д. В. Проактивна ризико-орієнтована методологія управління програмами створення та розвитку системи технічного регулювання у будівництві ; автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / Ісаєнко Дмитро Валерійович ; М-во світи і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2019. – 39 с.

 

Климчук А. О. Формування механізму оцінки, мотивації та стимулювання персоналу в управлінні підприємствами : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Климчук Альона Олегівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 40 с.

 

Кобець В. М. Еволюційне та експериментальне моделювання мікроекономічних систем : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» / Кобець Віталій Миколайович ; М-во освіти і науки України,Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 40 с.

 

Корнівська В. О. Трансформації інститутів фінансового посередництва в умовах становлення інформаційно-мережевої економіки : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Корнівська Валерія Олегівна ; Держ. установа «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Київ, 2019. – 40 с.

 

Поченчук Г. М. Інституціональна трансформація національної економіки: вплив фінансової системи : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» /Поченчук Галина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Держ. навчально-наукова установа «Акад. фінансового управління». – Київ, 2019. – 40 с.

 

Сліденко В. М. Розвиток наукових основ стабілізації ударно-хвильових процесів гідроімпульсних систем гірничих машин : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.05.06 «Гірничі машини» / Сліденко Віктор Михайлович ; НАН України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова. – Дніпро, 2019. – 40 с.

 

Ступень Р. М. Еколого-економічні засади розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Ступень Роман Михайлович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграрний ун-т. – Львів, 2019. – 36 с.

 

Якімцов В. В. Теоретико-методологічні засади синергетичної ефективності функціонування складних соціо-еколого-економічних систем : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Якімцов Віктор Вікторович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграрний ун-т. – Львів, 2019. – 40 с.

 

Вернигора В. Д. Удосконалення екологічно безпечної технології утилізації шліфувальних шламових відходів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Вернигора Віктор Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Дніпровський держ. техн. ун-т. – Кам`янське, 2019. – 20 с.

 

Іванова В. П. Концентрування та вилучення іонів важких металів із води : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Іванова Вероніка Петрівна ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2019. – 24 с.

 

Коваленко В. В. Діагностика в управлінні економічною безпекою підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Коваленко Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 21 с.

 

Корцова О. Л. Оцінка та прогнозування впливу промислових комплексів на стан атмосферного повітря урбосистем : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Корцова Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2019. – 24 с.

 

Косенко Р. А. Системи електроживлення локальних об`єктів з двонаправленими перетворювачами з м`якою комунікацією : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Косенко Роман Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Чернігів, 2019. -20 с.

 

Кочерга В. М. Обгрунтування параметрів способу дегазації виїмної дільниці з використанням свердловин у неконтрольованих виробках : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка» / Кочерга Віктор Миколайович ; НАН України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова. – Дніпро, 2019. – 20 с.

 

Менчинська О. М. Управління інноваційним розвитком бізнес-процесів підприємств машинобудування в інтегрованих ланцюгах вартості : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Менчинська Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 21 с.

 

Ополінський І. О. Удосконалення технологій утилізації органічних відходів анаеробним зброджуванням з попередньою деструкцією субстрату : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Ополінський Ігор Олегович ; М-во освіти і науки України,Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2019. – 23 с.

 

Перебинос А. Р. Екологічний моніторинг при мікопошкодженні дерев`яних споруд : автореф. дис. …. канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Перебинос Альона Ростиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2019. –23 с.

 

Сєрікова О. М. Прогнозування і управління рівнем грунтових вод для підвищення екологічної безпеки забудованих територій України : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Сєрікова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2019. – 23 с.

 

Труніна Г. О. Підвищення ефективності регулювання напруги в розподільних електричних мережах з розосередженим генеруванням : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи» / Труніна Ганна Олексіївна ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2019. – 24 с.

 

Хайло Я. М. Формування інноваційних механізмів управління ресурсозбереженням на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Хайло Яна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2019. – 21 с.

 

Чередник А. О. Забезпечення ефективності розвитку машинобудівних підприємств при виборі організаційної форми венчурного бізнесу : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємства (за видами економічної діяльності» / Чередник Анна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019. – 20 с.

Черненко О. В. Реформування маркетингової інформаційної системи виробників побутових котлів в умовах цифрової економіки : автореф. дис.… канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами(за видами економічної діяльності)» / М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». - Київ, 2019. – 25 с.

 

Шкурко М. Ю. Проактивне управління проектами забезпечення енергоефективності муніципальної інфраструктури : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / Шкурко Максим Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. - Київ, 2019. – 20 с.