Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Українська вишивка

Українська вишивка : альбом / авт. тексту та упоряд. Тетяна Кара-Васильєва. – К. : Мистецтво, 1993. – 264 с. : іл. – Рез. та перелік іл. – рос., англ., фр., нім.

У багато ілюстрованому побудованому на матеріалах музейних колекцій України, вперше так повно і широко висвітлено історію розвитку української вишивки. В альбомі показано також роль і місце вишивки в оформленні народного одягу та житла.


Розрахований як на спеціалістів, так і на широке коло любителів народного мистецтва.