Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Літогенез осадових комплексів океану ТЕТІС : Карпато-Чорноморський сегмент

Літогенез осадових комплексів океану ТЕТІС : Карпато-Чорноморський сегмент / Ю. М. Сеньковський, К. Г. Григорчук, Ю. В. Колтун, В. П. Гнідець ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. – Київ : Наукова думка, 2018. – 158 с. – (Проект "Наукова книга"). - ISBN 978-966-00-1625-5

 

У монографії розглянуто фундаментальну проблему сучасної геології : формування та еволюція осадових комплексів давніх континентальних окраїн, визначення ролі у цих процесах різних факторів літогенезу. Створено серію геолого-палеоокеанографічних карт обстановок седиментації та виділено осадові асоціації для окремих епох пізнього мезозою та кайнозою Карпато-Чорноморської континентальної окраїни Тетісу. Розроблено літолого-генетичну класифікацію відкладів крейдяно-палеогенового флішу Українських Карпат. В історії Карпатського сегмента океану Тетіс виділено етапи седиментогенезу, межі між якими корелюються зі змінами характеру теригенного та біогенного осадо нагромадження.

Для геологів, викладачів, аспірантів і студентів геологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.