Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Долгов О.М. Теоретична механіка. Динаміка

Долгов О.М. Теоретична механіка. Динаміка : навч. посіб. / Держ. вищ. навч. закл. «Нац. гірн. ун-т». - Д. : НГУ, 2012. - 159 с. - Англ. мовою. + CD.

Contents of this tutorial correspond to the bachelors’ educational and professional program in Electromechanics, particularly, to the subject of Theoretical Mechanics. Notions of particle and system dynamics are considered. Examples of practical problem solutions and tasks for self-study training, which define bachelor’s knowledge and abilities in Electromechanics, are represented.

Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів з напряму «Електромеханіка», зокрема – дисципліні «Теоретична механіка». Розглянуто питання динаміки матеріальної точки і механічної системи. Наведено приклади розв’язування практичних задач і сформульовано завдання для самостійної роботи, які окреслюють навички та уміння бакалавра напряму «Електромеханіка».