Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Всеукраїнські Гончарівські читання (доповіді та повідомлення)

Всеукраїнські Гончарівські читання (доповіді та повідомлення) : матеріали Всеукр. читань 16 квітня 2003 р. / М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ : НГУ, 2004. — 169 с.

 

Представлено матеріали Всеукраїнських Гончарівських читань, присвячених 85-річчю від дня народження Олеся Терентійовича Гончара — відомого громадського діяча, українського письменника, нашого славетного земляка. Висвітлено проблеми творчості О. Гончара. Дослідники аналізують мовознавчі, історичні, методичні проблеми митця, виділяючи загострене відчуття правди як основну рису творчості письменника.