Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Єлінов І. М. Стосунки академіка Д. І. Яворницького з працівниками і студентами гірничого вузу

Єлінов І. М. Стосунки академіка Д. І. Яворницького з працівниками і студентами гірничого вузу / І. М. Єлінов // Академік Д. І. Яворницький і перша  вища гірнича школа країни : док. і матеріали. – Дніпропетровськ : НГУ, 2004. – С. 51-80.

У 1992 р. вийшло з друку друге видання каталогу «Епістолярної спадщини академіка Д. І. Яворницького», а у 1997 – перший том листів до Дмитра Івановича. Це дало можливість встановити імена працівників і студентів першого вузу міста, які листувалися з видатним істориком або згадувалися в листах до нього. З-поміж сотен кореспондентів академіка п'ятнадцять – з гірничого навчального закладу. Розглянуто листування з декотрими з них: викладачем будівельного мистецтва КВГУ Г. І. Панафутіним, секретарем правління Катеринославського Наукового Товариства Е. А. Штебером, видатним ученим, засновником наукової школи геології та стратиграфії, ректором КГІ різних років М. Й. Лебедєвим, вченим, який багато зробив для розвитку історії археології, географії, освіти А. С. Синявським, інженером-металургом, професором П. Г. Рубіним, професором гірничого мистецтва О. М. Терпигорєвим, інженером-металургом А. П. Виноградовим, професором хімії Ю. В. Коршуном.