Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Охорона підготовчих виробок, що використовують повторно, в умовах антрацитових шахт

Охорона підготовчих виробок, що використовують повторно, в умовах антрацитових шахт : монографія / О. В. Солодянкін, І. В. Дудка, Р. М. Терещук, О. Є. Григор'єв ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". – Дніпро : НГУ, 2017. - 161 с. + CD.

 

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/151570

 

Присвячено вирішенню актуального науково-технічного завдання щодо обґрунтування параметрів кріплення та охоронних конструкцій виїмкових виробок при суцільній системі розробки в умовах глибоких антрацитових шахт. Досліджено геомеханічні процеси, що відбуваються в виїмкових виробках у зоні впливу очисних робіт.

Матеріал монографії може бути використаний науковими та інженерно-технічними працівниками, які займаються питаннями стійкості виробок у зоні впливу очисних робіт, а також аспірантами, докторантами та студентами гірничих спеціальностей.