Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України. Т 2.

Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. - 2 черв. 2012 р., м. Дніпропетровськ. Т. 2 / редкол. О.І. Амоща та ін. ; Держ. вищ. навч. закл. «Нац. гірн. ун-т». - Д. : НГУ, 2012. - 143 с. + CD.

 Викладено тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України», яка відбулася у м. Д.у 31 травня – 2 червня 2012 року. На конференції було розглянуто проблеми, пов’язані з розвитком економічної теорії та господарської практики; економічні проблеми інноваційного розвитку господарського комплексу і підприємств; проблеми економіки природокористування й охорони навколишнього середовища; проблеми і перспективи створення ефективно функціонуючого фінансового механізму інноваційного розвитку України та інші.