Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Сучасне буття філософії

Сучасне буття філософії : матеріали всеукр. філософ. читань, 27 листоп. 2011 р. / відповід. ред. Ю.О. Шабанова ; Держ. вищ. навч. закл. «Нац. гірн. ун-т». - Д. : НГУ, 2012. - 151 с.

Подано статті та тези доповідей Всеукраїнських філософських читань «Сучасне буття філософії», які проводилися на кафедрі філософії Національного гірничого університету 25 листопада 2011 р. і були присвячені щорічному Міжнародному Дню філософії ЮНЕСКО. Розглянуто філософські проблеми у поєднанні з найбільш гострими та актуальними питаннями і викликами сучасності. Збірка доповідей учасників філософських читань пропонує палітру роздумів про сьогодення філософії, зануреної у пошук глибинних засад буття сучасної людини.