Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування. Т 1.

Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування : наук.-метод. конф., 15-16 берез. 2012 : зб. тез доп. Т. 1 / редкол. В.О. Салов та ін. ; Держ. вищ. навч. закл. «Нац. гірн. ун-т». - Д. : НГУ, 2012. - 160 с.

 Подано тези доповідей науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України. Висвітлено загальні питання інноваційного розвитку вищої освіти України, удосконалення процедур ліцензування та акредитації спеціальностей, рейтингування вищих навчальних закладів, їх підрозділів та науково-педагогічних працівників.