Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Структура та підрозділи

Відділи: наукової обробки фондів та організації каталогів, комплектування, довідково-бібліографічний, автоматизації та комп'ютеризації, громадської інформації, книгосховища.

Каталоги

Абонементи: навчальної і науково-технічної літератури, художньої літератури

Читальні зали: викладацька, електронна, економічної літератури, гуманітарної літератури, студентська зала №1 (технічної і наукової літ-ри), студентська зала №2 (л-ри з електротехніки)

Філія бібліотеки, яка функціонує у студентському гуртожитку № 2.

Фонд представлений довідковими, навчальними, науково-технічнічними виданнями з інформатики ( комп’ютерні технології, програми, мови програмування), електроніки та електротехніки та вівдповівдними методичними вказівками, підготовленими кафедрами інституту електротехніки, у т.ч. кафедрою технічного перекладу.
У фонді зали знаходяться видання природничого і технічного напрямків: з математики, фізики, хімії, геології, гірничої справи, екології, матеріалознавства тощо, в тому числі, навчальні посібники, довідники, енциклопедії, словники.
У залі знаходяться видання гуманітарного профілю: з юриспруденції, історії України, філософії, культурології, релігієзнавства, політології, психології, соціології, мовознавства тощо.
У залі представлені видання з усіх дисциплін, що викладаються в «Інституті економіки», зокрема: з основ економічної теорії, бухгалтерського обліку та аудиту, маркетингу, менеджменту, фінансів, економіки підприємств...
Складовою частиною відділу Автоматизації та комп`ютеризації є електронна читальна зала, яка функціонує так само з 2003 р.
Читальна зала пропонує користувачам: довідкові та енциклопедичні видання, словники...
У фонді відділу - книги українських,  та зарубіжних авторів, повні зібрання творів класиків вітчизняної та світової літератури, дарункові видання, колекція книг- мініатюр, книги багатьох серій, зокрема...
Відділ забезпечує студентів, аспірантів, викладачів та співробітників університету підручниками, словниками та довідниками з загальноосвітніх і спеціальних дисциплін.
Система каталогів науково-технічної бібліотеки є основною частиною довідково-бібліографічного апарату бібліотеки.
У відділі зберігається переважна частина бібліотечних фондів. Відділ забезпечує навчальними та науковими документами професорсько-викладацький склад, студентів та співробітників університету.
Page 1 of 2