Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Випанасенко С. І. Електротехнологічні установки індукційного нагріву з несинусоїдальним струмом індуктора

Випанасенко С. І. Електротехнологічні установки індукційного нагріву з несинусоїдальним струмом індуктора : монографія / С. І. Випанасенко, А. А. Сатрі, Н. С. Дрешпак ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро : НТУ "ДП", 2018. – 103 с. + CD.

 

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153170

 

Розглянуто електромагнітні процеси індукційного нагріву з використанням несинусоїдальної форми струму індуктора. Регулювання потужності нагріву здійснюють зміною спектрального складу струму та інтенсивності окремих гармонічних складових. Розроблено способи дискретного та безперервного регулювання потужності.

Може бути корисною для наукових працівників, аспірантів та магістрів, тематика наукових робіт яких пов`язана з електротехнологіями індукційного нагріву.