Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Кірін Р. С. Патентологія

Кірін Р. С. Патентологія : навч. посіб. / Р. С. Кірін, В. Л. Хоменко, І. М. Коросташова ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2018. – 239 с. + CD.

 

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153560

 

Визначено поняття «патентологія» та особливості прав інтелектуальної власності на об’єкти патентного права і ноу-хау. Розглянуто систему патентного права в Україні. Викладено основні положення законодавства України з питань правової охорони патентних прав.