Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Шабанова Ю.О. Історія філософії : сучасні комунікативні вчення

Шабанова Ю.О. Історія філософії : сучасні комунікативні вчення : навч. посіб. / Ю.О.Шабанова, І.А.Яременко, Н.Ю.Тарасова ; Держ. вищ. навч. закл. «Нац. гірн. ун-т». - Д. : НГУ, 2012. - 119 с.

Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів з напряму «Гірництво» (галузевий стандарт вищої освіти України ГСВО ОПП-04), зокрема – програмі дисципліни «Філософія».

Розглянуто основні напрями сучасної філософії, специфіку та зміст комунікативних вчень, визначено сфери їх застосування в контексті етики дискурсу в сучасному соціумі.

Сформульовано навчальні цілі змістових модулів, які чітко окреслюють навички та уміння бакалавра гірництва.