Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Видання редакційно-видавничого відділу НГУ 2012

Єдина Європа: розширюючи кордони : монографія / наук. ред. О.І. Амоша ; Держ. вищ. навч. закл. «Нац. гірн. ун-т» ; Вища банківська школа у Вроцлаві. - Д. : НГУ, 2012.…
Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку : матеріали 3-ої міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 квіт. 2012 р. / редкол. В.Я. Швець та ін ; Держ. вищ. навч. закл. «Нац.…
Алексеев А.Я. Сопоставительная стилистика : учеб. пособие / Гос. высш. учеб. заведение "Нац. горн. ун-т". - Д. : НГУ, 2012. - 470 с. + CD.
Відповідність часу (Історія НГУ за 1982-2012 рр.) / авт. кол. О.С. Бешта, Г.Г. Півняк та ін. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". – Д. : НГУ : АРТ-ПРЕС,…
Вища математика : навч. посіб. Ч. 1. Диференціальне числення у прикладах та задачах / Л.Я.Фомичова, В.М.Почепов, С.О.Сушко, В.В.Фомичов ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". – Д. : НГУ,…
Власов С.Ф. Пространственное моделирование геомеханических процессов при подземной разработке месторождений : монографія / С.Ф.Власов, А.А.Сидельников ; Гос. высш. учеб. заведение «Нац. горн. ун-т». - Д. : НГУ, 2012. - 222…
Гаркуша И.П. Физика : учеб. пособие. В 6-ти ч. Ч. 1. Механіка / И.П.Гаркуша, В.А.Куринной ; Гос. высш. учеб. заведение «Нац. горн. ун-т». - 2-е изд. - Д. : НГУ,…
Довідник з гірничого обладнання дільниць вугільних і сланцевих шахт / М.М.Табаченко, Р.О.Дичковський, В.С.Фальштинський, В.Ю.Медяник ; Держ. вищ. навч. закл. «Нац. гірн. ун-т». - Д. : НГУ, 2012. - 429 с.…
Долгов О.М. Теоретична механіка. Динаміка : навч. посіб. / Держ. вищ. навч. закл. «Нац. гірн. ун-т». - Д. : НГУ, 2012. - 159 с. - Англ. мовою. + CD.
Дудля М.А. Промивальні рідини в бурінні : підручник / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". - 3-тє вид., доп. – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. - 542 с.
Page 1 of 5