Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Шляхами Великого Кобзаря

Антонович Д. В. Шевченко – маляр / Д. В. Антонович. – К. : Україна, 2004. – 271 с.
Большаков Л. Н. "Все он изведал..." : Тарас Шевченко: поиски и находки / Л. Н. Большаков. – К, 1988. – 543 с.
Большаков Л. Н. Путь "Кобзаря" : судьба кн. Т. Шевченко / Л. Н. Большаков, В. С. Бородин. – М, 1978. – 91 с.
Дзюба І. М. Тарас Шевченко / Іван Дзюба.– К. : Видавничий Дім "Альтернативи", 2005. – 702 с. – (Особливість і доба).
Ковтун Ю. І. Тарасові музи / Юрій Ковтун. – К. : Україна, 2003. – 206 с. : іл.
Кониський О. Я. Тарас Шевченко - Грушевський : хроніка його життя / Олександр Кониський. – К. : Дніпро, 1991. – 702 с.
Косарик Д. Життя і діяльність Т. Шевченка : літ. хроніка / Дмитро Косарик. – К. : Радянський письменник, 1955. – 389 с.
Наша история. 100 великих имен. Тарас Шевченко. – 2010. – №4. – 31 с.
Офорти Тараса Шевченка / авт. тексту і упоряд. В. Касіян. – К. : Мистецтво, 1964. – 157 с.
Тарас Шевченко : життя і творчість у портретах, ілюстраціях, документах . – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : Рад. школа, 1964. – 505 с.
Page 1 of 2