Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Світ “Кобзарів” Тараса Шевченка

Вірші= Gedichte : в перекладах нім. та укр. мовами / Тарас Шевченко, Фрідріх Шіллер, Леся Українка, Генріх Гейне. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 242 с.
Шевченко Т. Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; вступ. ст. М. Рильського. — Київ : Держлітвидав України, 1961. — 615 с.
Шевченко Т. Г.   Кобзар / Тарас Шевченко ; вступ. ст. О. Гончара ; приміт. Л. Кодацької. — Київ : Дніпро, 1985. — 640 с. — (Вершини світового письменства; Т. 50).  
Шевченко Т. Г. Кобзар : вірші та поеми : пер. кирг. / Тарас Шевченко ; упоряд. С. Тургунбаєв. — Київ : Гол. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2004. —…
Шевченко Т. Г. Кобзар : [літ.-худож. вид.] / Тарас Шевченко ; ред. Л. С.  Шорубалка. – Київ : Наук. думка, 1997. – 368 с. – (Бібліотека школяра).
Шевченко Т. Г. Кобзар. — [Київ : Держлітвидав України, 1950. — 435 с.]
Шевченко Т. Г. Кобзар : (вибране) / Тарас Шевченко ; упоряд. О. І. Білецький. — Київ : Рад. шк., 1954. — 676 с.
Шевченко Т. Г. Кобзар : вірші, поеми / Тарас Шевченко ; передм. П. Мовчана ; худож. В. Гарбуз. — Київ : Вид. центр «Просвіта», 2004. — 685 с., іл.
Шевченко Т. Г. Кобзарь : [фототипія позацензурного примірника видання 1840 року] / Т. Шевченко ; післямова В. Бородіна. — Київ : Друк. вид-ва АН УРСР, 1962. – 122 с.
Шевченко Т. Г. Кобзарь / [сост. Ю. В. Забелло]. — Ставрополь : Кн. изд-во, 1980. — 238 с.
Page 1 of 2