Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Володимир Іванович Вернадський – вчений, мислитель, гуманіст

І. Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні /  за ред. В. Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2009. – 862 с.  
Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский. – Москва : Наука, 1989. – 258 с.  
Вернадский В. И. Дневники 1917-1921 / В. И. Вернадский. – Киев : Наукова думка, 1994. – 271 с.  
Вернадский В. И. Избранные сочинения. Т. 1. [Самородные элементы] / В. И. Вернадский ; АН СССР. – Москва : Изд-во АН СССР, 1954. – 696 с.
Вернадский В. И. Избранные труды по истории науки / В. И. Вернадский. – Москва : Наука, 1981. – 359 с.
Вернадский В. И. Кристаллография : избр. тр. / В. И. Вернадский. – Москва : Наука, 1988. – 342 с.
Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление / В. И. Вернадский ; отв. ред. А. Л. Яншин ; АН СССР. – Москва : Наука, 1991. – 271 с.  
Вернадский В. И. Начало и вечность жизни / В. И. Вернадский . – Москва : Сов. Россия, 1989. – 704 с. – (Публицистика классиков отечественной культуры).
Вернадский В. И. Очерки геохимии / В. И. Вернадский. – Изд. 7-е (4-е рус. ). – Москва : Наука, 1983. – 422 с.
Вернадский В. И. Письма В. И. Вернадского А. Е. Ферсману / В И. Вернадский ; сост. Н. В. Филиппова. – Москва : Наука, 1985. – 272 с.
Page 1 of 2