Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Інтелектуал світу (до 100 - річчя від дня народження Олеся Терентійовича Гончара)

Бережіть собори душ своїх : зб. афоризмів Олеся Гончара / упоряд. В. Ю. Пушкін та ін. ; за заг. ред. В. Ю. Пушкіна ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т.…
Вінок пам'яті Олеся Гончара. Спогади. Хроніка / упоряд В. Д. Гончар, В. Я. П’янов. — Київ : Укр. письменник, 1997. — 453 с.
Всеукраїнські Гончарівські читання (доповіді та повідомлення) : матеріали Всеукр. читань 16 квітня 2003 р. / М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ : НГУ, 2004. — 169…
Гончар О. Т. О тех, кто дорог : статьи, воспоминания, заметки : авториз. пер. с укр. / Олесь Гончар. — Москва : Сов. писатель, 1978. — 304 с.
  Жанрово-стильова палітра слова Олеся Гончара : зб. наук. праць / ред. кол.: В. Ю. Пушкін та ін. ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун‑т. — Дніпропетровськ : НГУ,…
Зіткана з любові : зб. праць / ред. кол.: В. Ю. Пушкін, С. Є. Ігнатьєва, І. К. Цюп'як ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т". —…
Наєнко М. К. Краса вірності : у творчому світі Олеся Гончара / М. К. Наєнко. — Київ : Дніпро, 1981. — 216 с.
Олесь Гончар і Придніпров'я : до 90-річчя з дня народження, до 40-річчя видання роману "Собор" / авт.-упоряд. С. М. Мартинова ; Дніпропетр. істор. музей, Всеукр. благодійний фонд "Україна-ЮНЕСКО". — Дніпропетровськ…
  Олесь Гончар і шістдесятництво : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяченої 80-річчю від дня народж. Олеся Гончара, 21-22 квітня 1998 р. (м. Дніпропетровськ) / М-во освіти України, АН Вищої школи України,…
Олесь Гончар — син Придніпров'я : до 95-річчя від дня народження : біобібліогр. покажчик / [упоряд.: Т. Бреславець, І. Голуб] ; Дніпропетр. обл. універсальна наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія.…
Page 1 of 2