Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

До дня народження Дмитра Яворницького

Єлінов І. М. Стосунки академіка Д. І. Яворницького з працівниками і студентами гірничого вузу / І. М. Єлінов // Академік Д. І. Яворницький і перша  вища гірнича школа країни : док. і матеріали.…
Єлінов І. М. Академік Д. І. Яворницький і перший вуз міста – вище гірниче училище / І. М. Єлінов // Нариси з історії Національного гірничого університету / ред. кол. Г. Г. Півняк та ін.…
Абросимова С. В. Володимир Антонович і Дмитро Яворницький : до історії наукових і особистих взаємин / С. В.Абросимова, Н. В. Ченцова / Історія і культура Придніпров'я. Невідомі та маловідомі сторінки : наук. щоріч.…
Костюк Н. Г. Порівняльна характеристика епістолярної спадщини Д. І. Яворницького та О. Т. Гончара / Н. Г. Костюк // Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства : зб. наук. ст. / гол.…
Кочергін І. О. Д. І. Яворницький і О. М. Поль : долі, пов'язані з історією Придніпров'я / І. О. Кочергін // Грані, 2005. – № 5 (43). – C. 32-33.
Кочергін І. О. Невідомий Д. І. Яворницький / І. О. Кочергін // Січеславський альманах : зб. наук. праць з історії укр. козацтва. – Дніпропетровськ : НГУ, 2008. – Вип. 3.…
Кочергін І. О. Рід та родина Дмитра Івановича Яворницького / І. О. Кочергін // Січеславський альманах : зб. наук. праць з історії укр. козацтва. – Дніпропетровськ : НГУ, 2006. – Вип. 2.…
Пушкін В. Ю. Передмова / В. Пушкін // Академік Д. І. Яворницький і перша вища гірнича школа України : док. і матеріали. – Дніпропетровськ : НГУ, 2004. – С. 3-4.
Степовичка Л. Монолог Дмитра Яворницького / Леся Степовичка // Стернею долі : поезії, переклади, проза. – Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2007. – С. 33.
Ченцова Н. В. Нові сторінки життєпису Д. І. Яворницького / Н. В. Ченцова // Січеславський альманах : зб. наук. праць з історії укр. козацтва. – Дніпропетровськ : НГУ, 2009. – Вип. 4. – С.…
Page 1 of 2