Генофонд

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Акушерство та гінекологія. Підручник

Year / Рік видання / Год издания: 2000

Author / Автор / Автор: Громової А.М., Ліхачова В.К.

Language / Мова / Язык:
Pages / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 284

UDC: 618.2/.7+618.1(075.8)
LBC: 57.1+57.16я73