Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Гевчук А. В.  Розвиток бухгалтерського обліку розрахункових операцій в агробізнесі : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» / Гевчук Анна Вікторівна ; Нац. акад. аграрних наук України, Нац. науковий центр «Ін-т аграрної економіки». – Київ, 2020. – 38 с.

Опенько І. А. Еколого-економічні засади раціонального використання та охорони земель лісогосподарського призначення в умовах децентралізації влади : автореф. дис.. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Опенько Іван Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 45 с.

Шульга О. А. Імперативи і суперечності розвитку аграрного сектору сучасної економіки : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Шульга Ольга  Антонівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2020. – 38 с.

Яцишин Т. М. Розроблення наукових основ запобігання розвитку екологічно небезпечних процесів нафтогазовидобувними об’єктами :автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. «Екологічна безпека» /Яцишин Теодозія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. НТУ нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 40 с.

Бондар В. М. Оптимізація обслуговування газотранспортних систем для забезпечення їх надійної експлуатації : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.13 «Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища» / Бондар Віталій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 17 с.

Воронов Р. В. Тягові електромеханічні системи з живленням двох двигунів від одного інвертора : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.22.09 «Електротранспорт» / Воронов Роман Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2020. – 19 с.

Гончаренко І. О. Підвищення екологічної безпеки об’єктів поводження з твердими побутовими відходами : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Гончаренко Ігор Олександрович ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, НДУ «Український науково-дослідний ін-т екологічний проблем». – Харків, 2020. – 20 с.

Гринюк В. І. Закономірності самоочищення природних водотоків у межах впливу нафтогазовидобувних підприємств ( на прикладі НГВУ «Долинанафтогаз») : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 « Екологічна безпека» / Гринюк Вікторія Ігорівна ;  М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. -24 с.

Карлюк А. А. Підвищення екологічної безпеки річки Сіверський Донець та озер Лиманської групи в зоні впливу Зміївської ТЕС  : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Карлюк Аліна Андріївна ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, НДУ «Український науково-дослідний ін-т екологічних проблем». – Харків, 2020. – 23 с.

Мєднікова М. А. Вплив кругових отворів на напружено-деформований стан циліндричних оболонок скінченої довжини при крученні : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Мєднікова Маргарита Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, ДНУ ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2021. – 20 с.

Нігородова С. А. Методика оцінювання екологічних загроз та ризиків з використанням аерокосмічних технологій та експертних оцінок : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Нігородова Світлана Анатоліївна ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2021. – 24 с.

Падюка Р. І. Моделі та методи управління ресурсами виробничих проектів рослинництва : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / Падюка Роман Іванович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2021. – 24 с.

Реут Д. Т. Метод і пристрій для вимірювання концентрації мікропланктону : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.11.13 «Прилади та методи контролю і визначення складу речовин» / Реут Дмитро Тагірович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т  «Львівська політехніка». – Львів, 2020. – 20 с.

Скрипник Н. А. Управління кадровим потенціалом стійкого інноваційного розвитку підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами(за видами економічної діяльності)» / Скрипник Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2021. – 24 с.

Слободян М. Б. Удосконалення методів прогнозування режимів роботи газопроводів на засадах ресурсозбереження : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.13 «Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища» / Слободян Микита Богданович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франківський НТУ нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с.

Слободян Н. Б. Удосконалення методів та заходів підвищення гідравлічної ефективності магістральних газопроводів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.13 «Трубопровідний транспорт, нафто- газосховища» / Слободян Назар Богданович ;  М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 18 с.

Стадницька О. В. Організаційно-економічні засади ефективного використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец.

08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Стадницька Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграрний ун-т. – Львів, 2020. – 20 с.

Тимченко Д. А. Моделі та методи управління проектом створення офісу трансферу технологій у закладі вищої освіти : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / Тимченко Дар`я Олександрівна ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2021. – 24 с.

Ярошенко К. К. Екологічна безпека процесів  вилучення радіонуклідів з рідких радіоактивних відходів природними та модифікованими сорбентами : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Ярошенко Костянтин Костянтинович ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2021. – 20 с.

 Кулик М. В. Асинхронний електропривод з цифровою системою дискретно-фазового управління: автореф. дис. … канд. техн. наук :05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»/ Кулик Максим Володимирович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2021. – 20 с.

Музика Л. В. Автоматизація процесу керування струминним подрібненням за акустичними сигналами робочих зон млина : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»/ Музика Лев Володимирович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2021. – 20 с.

Вас може так само зацікавити

Онлайн-проєкт «A-Z of Pinhole»  Ukrainian-Polish ONLINE Youth Exchange Art

Онлайн-проєкт «A-Z of Pinhole» Ukrainian-Polish ONLINE Youth Exchange

Із забуття – в безсмертя Art

Із забуття – в безсмертя

Нові автореферати дисертацій Art

Нові автореферати дисертацій

Всеукраїнське соціологічне опитування «Молодь і книги: чому варто читати?» Art

Всеукраїнське соціологічне опитування «Молодь і книги: чому варто читати?»