Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Конох І. С. Моделі та методи ефективного керування безперервними процесами обробки сировини на базі мультиагентних систем : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»/ Конох Ігор Сергійович ; М-во освіти і науки України, Херсонський НТУ. –  Херсон,2021. – 40 с.

Корнєєва Ю. В. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»/ Корнєєва Юлія Володимирівна ; М-во фінансів України, Держ. навчально-наукова установа «Акад. фінансового управління». – Київ, 2021. – 39 с.

Коцюба О. С. Методологія оцінювання економічної ефективності інвестиційних проектів підприємств в умовах невизначеності: автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»/ Коцюба Олексій Станіславович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. Нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2021. – 36 с.

Снігова О. Ю. Детермінанти та імперативи структурної трансформації економіки старопромислових регіонів України : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»/ Снігова Олена Юріївна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, – Одеса, 2021. – 40 с.

Харламова О. В. Науково-методологічні основи економічної безпеки соціально-економічної зони  в умовах комплексного впливу джерел небезпеки : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Харламова Олена Володимирівна ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2021. – 40 с.

Андрущенко О. С. Організаційно-економічне забезпечення природоохоронного стимулювання енергозбереження : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»/ Андрущенко Олеся Сергіївна ; НАН України. Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2021. – 20 с.

Араффа Хальдун Осман. Автоматизація процесів планування та стабілізації руху антропоморфного крокуючого апарату (АКА) : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Араффа Хальдун Осман ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського. – Київ, 2021. – 24 с.

Бицюра Л. О. Формування стратегії енергоефективності на підприємстві : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»/ Бицюра Леонід Олексійович ; М-во освіти і науки України, Західноукраїнський нац. ун-т. – Тернопіль, 2021. – 20 с.

Васильєва Л. О. Підвищення ефективності перевезень вузькономенклатурної крупнопартійної металопродукції раціональним формуванням вантажних відправлень : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. : 05.22.12 «Промисловий транспорт»/ Васильєва Лариса Олексіївна ; М-во освіти і науки України, ДНУ залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2021. – 21 с.

Веренікін О. М. Удосконалення технологій виробництва екологічно чистих мийних засобів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Веренікін Олексій Михайлович ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2021. – 19 с.

Ган О. В. Вдосконалення зарядів спінених вибухових речовин для ущільнення структурно-нестійкого масиву : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.15.09 «Геотехніка і гірнича механіка»/ Ган Олена Валеріївна ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2021. – 21 с.

Даник В. В. Підвищення ефективності процесів керування судновими комбінованими пропульсивними комплексами : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»/ Даник Вадим Вікторович ; М-во освіти і науки України, Херсонський НТУ. – Херсон, 2021. – 20 с.

Доценко О. О. Підвищення екологічної безпеки відведення шахтних вод  у вуглевидобувних районах Полісся : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Доценко Олена Олександрівна ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, НДУ «Український науково-дослідний ін-т екологічних проблем». – Харків, 2021. – 23 с.

Запорожець Ю. А. Метод оцінки екологічної безпеки забруднення ґрунтів промисловим підприємством : автореф.  дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Запорожець Юлія Анатоліївна ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2021. – 23 с.

Засідко І. Б. Зменшення техногенного навантаження при очищенні стічних вод та утилізації осаду : автореф. дис. …. канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека»/ Засідко Ірина Богданівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. НТУ нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с.

Ільїнська О. І. Зниження професійного ризику працівників офісу типу «Open Space» : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці»/ Ільїнська Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, ДУ «Нац. науково-дослідний ін-т промислової безпеки та охорони праці». – Харків, 2021. – 24 с.

Корецька О. В. Теоретико-методичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою підприємств основної портової діяльності : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»/ Корецька Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2021. – 24 с.

 Кулик М. В. Асинхронний електропривод з цифровою системою дискретно-фазового управління: автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»/ Кулик Максим Володимирович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2021. – 20 с.

Мацак А. О. Підвищення екологічної безпеки водних об`єктів шляхом зменшення впливу дощових стічних вод з урбанізованих територій : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Мацак Антон Олександрович ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, НДУ «Український науково-дослідний ін-т екологічних проблем». – Харків, 2021. – 19 с.

Музика Л. В. Автоматизація процесу керування струминним подрібненням за акустичними сигналами робочих зон млина : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»/ Музика Лев Володимирович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2021. – 20 с.

Поштаренко А. В. Удосконалення процесу очищення стічних вод дріжджового виробництва : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Поштаренко Анна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2021. – 23 с.

Соловей О.С. Вдосконалення автоматизованих систем керування вантажними операціями з великоваговими негабаритними вантажами на морських суднах : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Соловей Олександр Степанович ; М-во освіти і науки України, Херсон. НТУ. – Херсон, 2021. – 21 с.

Ткалич І. М. Удосконалення методичних підходів до управління професійними ризиками на підприємствах гірничодобувної галузі : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці»/ Ткалич Ірина Миколаївна ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, ДУ «Нац. науково-дослідний ін-т промислової безпеки та охорони праці». – Київ, 2021. – 22 с.

Холоденко А. М. Економіко-математичне моделювання розвитку виробничо- транспортних систем : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» / Холоденко Анатолій Михайлович ;  М-во освіти і науки України, Хмельницький нац.  ун-т. – Хмельницький, 2021. – 41 с.

Вас може так само зацікавити

11 січня – Всесвітній день «Дякую» Art

11 січня – Всесвітній день «Дякую»

Вчимось розпізнавати знаки маркування та обирати найкращу для здоров’я та довкілля продукцію Art

Вчимось розпізнавати знаки маркування та обирати найкращу для здоров’я та довкілля продукцію

Світле свято Великдень! Art

Світле свято Великдень!

Містичне на межі наукового Art

Містичне на межі наукового