Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові надходження

Шановні користувачі! До бібліотеки надійшли наступні видання:

1. Бессонова І. В. Англійська мова (за професійним спрямуванням) Ч. 2 : навч. посіб. / І. В. Бессонова. – Київ : Університет «Україна», 2005. – 263 с.

2. Бессонова І. В. Англійська мова за професійним спрямуванням. Ч. 3 : навч. посіб. – Київ : Університет «Україна», 2007. – 410 с.

3. Бессонова І. В. Англійська мова. Базовий курс : навч. посіб. / І. В. Бессонова. – Київ : Університет «Україна», 2007. – 318 с.

4. Герчанівська П. Є. Культурологія : навч. посіб. / П. Є Герчанівська ; за наук. ред. В. І. Панченко. – Київ : Університет «Україна», 2006. – 323 с.

5. Герчанівська П. Є. Культурологія : навч. посіб. / П. Є Герчанівська. – Київ : Університет «Україна», 2005. – 298 с.

6. Желібо Є. П., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Є. П. Желібо, В. В. Зацарний. – Київ : Університет «Україна», 2005. – 264 с.

7. Зеленський К. Х, Макаренко В. М. Теорія ймовірностей і математична статистика : навч. посіб. / К. Х. Зеленський, В. М. Марченко ; за наук. ред. В. М. Назаренка. – Київ : Університет «Україна», 2007. – 202 с.

8.Зеленський К. Х. Вища математика: навч. посіб. Ч. 2. / К. Х. Зеленський ; за наук. ред. В. М. Назаренка. – Київ : Університет «Україна», 2006. – 212 с.

9. Калина А. В. Економічний аналіз : навч. посіб. / А. В. Калина ; за ред. В. Б. Захожая. – Київ : Університет «Україна», 2006. – 254 с.

10.Карпенко В. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика : підручник / В. Карпенко ; вид. 2-ге, уточ. та допов.

11.Карпенко С. В., Карпенко О. А. Державне управління в економічній сфері : навч. посіб. / С. В. Карпенко, О. А. Карпенко. – Київ : Університет «Україна», 2007. – 275 с.

12.Карпенко С. В., Карпенко О. А. Міжнародна економіка : навч. посіб. / С. В. Карпенко, О. А. Карпенко. – Київ : Університет «Україна», 2007. – 251 с.  

13.Кондратьєв В. О. Господарське законодавство : навч. посіб. / В. О. Кондратьєв. – Київ : Ліра-К, 2009. – 468 с.

14.Кривов’яз Т. В. Міжнародні кредитно-розрахункові операції в банках : навч. посіб. / за наук. ред. М. І. Сивульського. – Київ : Університет «Україна», 2009. – 327 с.

15. Куриленко Т. П. Фінансовий ринок : навч. посіб. / Т. П. Куриленко. – Київ : Університет «Україна», 2007. – 324 с.

16. Майєр Н. В. Ділова французька мова : навч. посіб. / Н. В. Майєр – Київ : Університет «Україна», 2005. – 200 с.

17. Мозгова Н. Г., Мозговий А. М. Логіка : навч. посіб. / Н. Г. Мозгова, А. М. Мозговий. – Київ : Університет «Україна», 2005. – 252 с.

18. Основы психологических знаний : учеб. пособие / авт. сост. Г. В. Щекин. – 4-е изд., стереотип. – Киев : МАУП, 2001. – 128 с.

19.Палеха Ю. І. Організаційна техніка : навч.-практик. посіб. / Ю. І. Палеха. – Київ : Ліра-К, 2008. – 193 с.

20. Сахно А. К. Політологія: навч. посіб. / А. К. Сахно ; за ред. В. І. Головченка. – Київ : Університет «Україна», 2004. – 185 с.

21. Сук Л. К., Сук П. Л. Фінансовий облік : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – Київ : Університет «Україна», 2007. – 454 с.