Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Носик О. М. Відтворення людського капіталу інноваційного розвитку в умовах трансформаційних зрушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Носик Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н.Каразіна. – Харків, 2016. – 33 с.

 Микитась В. В. Особливості трансформації економічної політики держави в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Микитась Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н.Каразіна. – Харків, 2016. - 18 с.

Полякова І. О. Наукові засади забезпечення екологічної безпеки об`єктів накопичення і контейнерного зберігання тритієвих відходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 « Екологічна безпека» / Полякова Ірина Олександрівна ; М-во екол. та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2016. – 23 с.

Іванюта С. П. Наукові основи оцінки ризиків і загроз екологічній безпеці регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Іванюта Сергій Петрович ; М-во освіти і науки, Нац. техн. ун-т України ім. Ігоря Сікорського. – Київ, 2017 – 38 с.

Супруновська Н. І. Імпульсно-періодичні процеси в колах напівпровідникових електророзрядних установок з підвищеними динамічними характеристиками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.05 «Теоретична електротехніка» / Супруновська Наталія Ігорівна ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2016. – 38 с.

Безушко О. М. Мінімізація виділень шкідливих речовин у повітрі робочої зони при ручному дуговому зварюванні легованими електродами : автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 « Охорона праці» / Безушко Ольга Миколаївна ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ. установа «Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці». – Київ, 2017. – 20 с.

Богданова О. В. Удосконалення науково-методичних підходів до планування заходів зі зниження виробничих ризиків : автореф дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Богданова Ольга Віталіївна ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ. установа «Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці». –Київ, 2016. – 20 с.

Ємельянова Д. І. Оцінка екологічної безпеки природно-техногенних об`єктів на основі інформаційно-методичного забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Ємельянова Дар`я Ігорівна ; М-во освіти і науки України , Сумський держ. ун-т. – Суми, 2017. - 27 с.

Загородня С. А. Оцінка екологічного стану природно-заповідних територій засобами геоінформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Загородня Сніжана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 21 с.

Перельот Т. М. Моніторинг та нормалізація рівнів низькочастотних електромагнітних полів у виробничих умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Перельот Тетяна Миколаївна ; Держ .служба України з питань праці, НАН України, Держ. установа «Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці». – Київ, 2016, - 23 с.

Рой І. О. Підвищення екологічної безпеки питного водопостачання шляхом інтенсифікації процесу окислення органічних речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21. 06. 01 «Екологічна безпека» / Рой Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. –Суми, 2017. – 23 с.

Шумейко В. О. Система екологічного моніторингу деградації грунтів на прикладі Бродівського району Львівської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Шумейко Віктор Олександрович ;М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 20 с.