Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Паляничко Н. І. Наукові основи формування фінансово-економічного механізму збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Паляничко Ніна Іванівна ; Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2017. – 40 с.

 Кріль С. О. Автоматизація процесу керування гідродинамічним режимом магістрального нафтопроводу : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Кріль Сергій Олександрович ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2017. – 21 с.

 Латишева О. В. Формування системи управління екологічною складовою сталого розвитку промислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 ««Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Латишева Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донецький нац. техн. ун-т». – Покровськ, 2017. – 21 с.

Лобатюк В. А. Оптимізація режимів роботи електротехнічного комплексу електромобіля з електроприводом постійного струму : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 « Електротехнічні комплекси та системи» / Лобатюк Віталій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2017. – 23 с.

Маренич А. В. Розробка системи моніторингу атмосферного повітря урбосистем із застосуванням пересувних екологічних лабораторій : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Маренич Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – 23 с.

Пацурковський П. А. Удосконалення екологічно безпечного абсорбційно-електрохімічного методу очищення повітря від сірководню : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Пацурковський Павло Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – 20 с.

Пілігрім К. І. Формування механізму розвитку мотивації персоналу туристичних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами екон. діяльності)» / Пілігрим Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2017. – 20 с.

Рашман Б. Г. Формування комплексної організаційної та інформаційної моделі маркетингової агенції : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. . 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами екон. діяльності)» / Рашман Борис Гарольдович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – 20 с.

Ригас Т. С. Антропоцентричні аспекти управління екологічною безпекою техногенно-навантаженого регіону : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Ригас Тетяна Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – 22 с.