Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

 Гужва І. Ю. Державне регулювання зовнішньоторговельної сфери національної економіки : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Гужва Ігор Юрійович ; ВНЗ «Національна академія управління». – Київ, 2017. – 42 с.

Демидов І. В. Синтез телекомунікаційних сервісних платформ національного масштабу : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі» / Демидов Іван Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2017. – 41 с.

Скоморович І. Г. Еволюція та функціонування грошової системи в Україні : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Скоморович Ірина Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – 41 с.

Грудзевич Ю. І. Формування та розвиток інтрапренерства як форми реалізації інноваційної діяльності на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Грудзевич Юлія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2017. – 23 с.

Євтушенко С. В. Регулювання інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Євтушенко Світлана Валеріївна ; ВНЗ «Ун-т економіки та права «Крок» . – Київ, 2017. – 23 с.

Каргаполов А. А. Обгрунтування критеріїв прогнозу зон вуглепородного масиву, небезпечних за газодинамічними проявами : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.09 «Геотехнічна та гірнича механіка» / Каргаполов Андрій Анатолійович ; НАН України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова. – Дніпро, 2017. – 20 с.

Кущенко І. В. Резервування несучої здатності сталевих конструкцій з урахуванням ризиків корозійної небезпеки : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.23.01 «Будівельні конструкції та споруди» / Кущенко Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2017. – 20 с.

Навроцький Р. Л. Економічне стимулювання запровадження екологічних інновацій у регіоні ( на прикладі Рівненської області) : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.06«Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Навроцький Руслан Леонідович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – 20 с.

Плисенко Г. П. Брендинг вищої освіти як інтегративна система реалізації конкурентних переваг : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Плисенко Галина Павлівна ; М-во освіти і науки України, ВНЗ «Нац. акад. управління». – Київ, 2017. – 21 с.

Саранюк А. Ю. Управління витратами та формування тарифної політики на підприємствах теплоенергетики житлово-комунального господарства України : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Саранюк Антоніна Юріївна ;М-во освіти і науки України, Тернопільський нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2017. – 20 с.