Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Никитюк Ю. А. Еколого-економічні засади розвитку ринку лікарської рослинної сировини в Україні : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорона навколишнього середовища» / Никитюк Юрій Андрійович ; Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2017. – 36 с.

Бабовал Н. Р. Формування ринку освітніх послуг вищої школи в умовах європейської інтеграції : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Бабовал Надія Ростиславівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2017. – 20 с.

Баранюк Р. А. Системи теплового захисту напівпровідникових перетворювачів електроенергії : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії» / Баранюк Роман Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». - Київ, 2017. – 21 с.

Величко В. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення протидії рейдерству на паливно-енергетичних підприємствах : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Величко Володимир Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ун-т». – Харків, 2017. – 20 с.

Ганкіна М. С. Реалізація соціально-комунікативної функції підприємств міжнародного туризму : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Ганкіна Маріанна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – 20 с.

Долга О. Д. Співвідношення віри та знання в філософії К. Ясперса: історико-філософський дискурс : автореф. дис. … канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / Долга Ольга Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – 23 с.

Капталан С. М. Організаційно-економічне забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю агропромислових формувань : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Капталан Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2017. – 19 с.

Касюхнич В. Ю. Інституційне забезпечення системи управління землями лісогосподарського призначення : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Касюхнич Володимир Юрійович ; Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2017. - 20 с.

Константинов М. В. Ю. Лотман та візуальна семіотика другої половини XX ст. (історико-філософський аналіз) : автореф. дис. … канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / Константинов Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпро, 2017. – 19 с.

Кулик Ю. М. Ризик-менеджмент логістичної системи машинобудівних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Кулик Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2017. – 23 с.

Ліштаба Л. В. Формування механізму компетентності менеджерів в системі охорони здоров`я : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Ліштаба Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2017. – 20 с.