Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Білоскурський Р. Р. Державне регулювання національного еколого-економічного розвитку : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Білоскурський Руслан Романович ; ВНЗ «Національна академія управління». - Київ, 2017. – 40 с.

Вакал С. В. Науково-теоретичні основи створення нових екологічно безпечних технологічних процесів виробництв фосфоровмісних добрив : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Вакал Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2018. – 38 с.

Халіков В. А. Комутаційні процеси та принципи організації комутацій в силових трансформаторно-ключових вузлах : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії» / Халіков Володимир Акнафович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2017. – 36 с.

Антонова О. М. Управління економічною безпекою сфери вищої освіти України : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Антонова Олена Михайлівна ; ВНЗ «Національна академія управління». – Київ, 2017. – 22 с.

Євтушенко В. Д. Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Євтушенко Володимир Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – 21 с.

 Логінова А. О. Обгрунтування раціональних параметрів та кінематичної схеми ударно-відцентрового дезінтегратора : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.05.06 «Гірничі машини» / Логінова Анастасія Олександрівна ; НАН України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова. – Дніпро, 2018. – 20 с.

 Романенко Т. Б. Еколого-економічні засади розвитку органічного землекористування : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Романенко Тарас Борисович ; Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2018. – 20 с.

 

Ткачів С. М. Удосконалення механізму фіскального регулювання у лісовому господарстві : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Ткачів Софія Михайлівна ; Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2018. – 21 с.