Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Акинін К. П. Магнітоелектричні безконтактні системи малої потужності при обмеженому виборі вимірюваних координат : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Акинін Костянтин Павлович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2018. – 35 с.

Білик В. В. Інноваційно-інвестиційна складова в системі економічної безпеки підприємницької діяльності : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності) /Білик Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ «Європейський університет». – Київ, 2018. – 36 с.

Бродецька Ю. Ю. Феномен цілісності суспільства: автентичність форм та практики конструювання : автореф. дис. … д-ра філософ. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Бродецька Юлія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2018. – 38 с.

Петрученко О. С. Обгрунтування параметрів багатошарової захисної конструкції бойових машин на основі нелінійних математичних моделей : автореф. дис. … д-ра філософії (канд. техн. наук) : спец. 05.02.09 «Динаміка та міцність машин» /Петрученко Оксана Степанівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2018. – 20 с.

 

Станкевич І. В. Управління діяльністю освітньої організації на засадах багатовимірного оцінювання якості : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Станкевич Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2018. – 40 с.

 

Аврамчук Б. О. Економічна оцінка земель сільськогосподарського призначення в ринкових умовах : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Аврамчук Богдан Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – 18 с.

 

Берлізова Т. Ю. Скінченно-елементний аналіз термопружного стану охолоджуваної монокристалічної лопатки газотурбінного двигуна : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.09 «Динаміка та міцність машин» / Берлізова Тетяна Юріївна ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного. – Харків, 2018. – 20 с.

 

Бесараб С. О. Управління інвестиційною діяльністю підприємств (за матеріалами металургійних підприємств України) : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності) / Бесараб Світлана Олексіївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2018. – 20 с.

 

Бурега Н. В. Електротехнологічний комплекс регенерації енергії викидів на основі фотобіореактора : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Бурега Назар Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац.ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – 25 с.

 

Демченко О. В. Ресурсний потенціал аграрних підприємств та стратегія його використання в умовах мінливого економічного середовища : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності» / Демченко Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2018. – 20 с.

 

Зачепа Н. В. Заходи і засоби забезпечення безпечних умов праці при експлуатації асинхронних машин : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Зачепа Наталія Василівна ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ. установа «Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці». – Київ, 2018. – 22 с.

 

Кольоса Л. Л. Трансформація та оптимізація орендного сільськогосподарського землекористування : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Кольоса Людмила Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – 25 с.

 

Косовська В. В. Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства на засадах розвитку трансферної системи : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 « Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності» / Косовська Віра Василівна ; М-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. – Мукачево, 2018. – 20 с.

 

Личук Л. І. Формування і використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Личук Людмила Іванівна ; М-во освіти і науки України, Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т. – Кам`янець-Подільський, 2018. – 22 с.

 

Лобунько А. В. Еколого-економічні основи розподілу земель за їх категоріями як основним цільовим призначенням : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» /Лобунько Антон Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – 24 с.

 

Мельниченко В. Л. Кримінально-правова характеристика злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (ст. 250 КК України) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Мельниченко Віктор Леонідович ; ВНЗ «Нац. акад. управління». - Київ, 2018. – 19 с.

 

Момотюк В. В. Енергоефективний електротехнологічний комплекс хлібокомбінату з системою керування на базі нейронних мереж : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Момотюк Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – 23 с.

 

Негрій Т. О. Обгрунтування та розробка заходів щодо зниження виробничого травматизму в технологічних зонах лави : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Негрій Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донец. нац. техн. ун-т». – Покровськ, 2018. – 23 с.

 

Орлов Ю. В. Кримінально-правова характеристика злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (ст. 158-2 КК України): автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Орлов Юрій Валерійович ; ВНЗ «Нац. акад. управління». – Київ, 2018. – 21 с.

 

Романенко О. І. Обгрунтування режимів комбінованого опромінювання та технічних засобів для передпосівної стимуляції насіння : автореф. дис. … канд. техн. наук :спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» /Романенко Олексій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2018. – 22 с.

 

Сірик А. О. Моделі та методи підвищення рівня безпеки праці в енергетичному господарстві підприємств харчової промисловості на основі використання системи підтримки прийняття рішень : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Сірик Аліна Олегівна ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ. установа «Нац. НДІ пром. безпеки на охорони праці». – Київ, 2018. – 20 с.

 

Силенко С. А. Антикризове управління промисловим підприємством в умовах невизначеності та ризику : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) /

Силенко Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Криворізький нац. ун-т». – Кривий Ріг, 2018. – 20 с.

 

Скляр А. В. Метафізика любові у релігійно-філософських вченнях В. Соловйова та С. Франка у контексті східно-православної духовної традиції : автореф. дис. … канд.філософ. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / Скляр Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Дніпр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2018. – 22 с.

 

Турчинова Ю. С. Оцінювання та забезпечення досягнення економічних результатів діяльності підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності» / Турчинова Юлія Сергіївна ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2018. – 20 с.

 

Фабрика І. В. Управління експортним потенціалом підприємств машинобудівної галузі : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Фабрика Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Криворізький нац. ун-т». – Кривий Ріг, 2018.– 21 с.

 

Худобін К. В. Підвищення експлуатаційних показників асинхронного електропривода скребкового конвеєра : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси і системи» / Худобін Костянтин Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. -Київ, 2018. – 27 с.

 

Янишин В. Б. Моделі та алгоритми управління радіочастотним спектром в когнітивних радіомережах : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі» / Янишин Володимир Богданович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2018. – 21 с.