Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

 

 До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Блінов І. В. Наукові основи організації взаємодії сегментів ринку електричної енергії : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси» / Блінов Ігор Вікторович ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського. – Київ,2018. – 44 с.

Дунська А. Р. Інноваційний механізм розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Дунська Алла Рашидівна ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім Ігоря Сікорського». - Київ,2018. – 45 с.

 Кучин С. П. Удосконалення державного регулювання економічним механізмом сфери культури в Україні : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» /Кучин Сергій Павлович ; ВНЗ «Національна академія управління». – Київ, 2018. – 43 с.

Муха М. Й. Динамічна компенсація реактивної потужності в суднових автономних електроенергетичних системах : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Муха Микола Йосифович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів,2018. – 40 с.

Трохименко Г. Г. Комплексні маловідходні технології захисту від забруднення гідро- екосистем (на прикладі Миколаївської області) : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Трохименко Ганна Григорівна ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ,2018. –40 с.

 Ходус О. В. Феномен приватності : соціально-філософська рефлексія : автореф. дис. … д-ра філософ. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Ходус Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Дніпр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро,2018. – 38 с.

Абасов В. А. Аудит ефективності використання ресурсів підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» / Абасов Віталій Акімович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир,2018. -20 с.

Артемчук М. Д. Природні права людини як філософська проблема в контексті історико-філософських досліджень : автореф. дис. … канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / Артемчук Микита Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро,2018. – 20 с.

Бардадим Ю. В. Вплив магнітного та електричного полів на структуру і властивості епоксидних композитів : автореф. дис.   канд. техн. наук : спец 05.17.06 «Технологія полімерних та композиційних матеріалів» / Бардадим Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т». – Дніпро,2018. – 24 с.

Гмирін А. А. Кримінально-правова характеристика злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Гмирін Андрій Анатолійович ; ВНЗ«Нац. академія управління». – Київ,2018. – 20 с.

Горбоконь В. Ю. Оптимізація використання ресурсного потенціалу автотранспортних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04«Економіка, організація і управління підприємствами ( за видами економічної діяльності) / Горбоконь Віталій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Мукачев. держ. ун-т. – Мукачево,2018. – 20 с.

Дуда Г. Б. Формування, використання та розвиток трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств в системі інноваційної економіки : автореф. дис.… канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Дуда Галина Богданівна ; М-во освіти і науки України, Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Кам`янець-Подільський, 2018. – 20 с.

Кордуба І. Б. Прогнозування наслідків впливу смерчів та землетрусів на екологічну безпеку водойм, забруднених радіоактивними речовинами : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Кордуба Ірина Богданівна ; М-во екології та природних ресурсів України, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління. – Київ, 2018. – 23 с.

Садовський Д. Ю. Формування структури дисперсних систем на основі природного вугілля та рідких органічних середовищ : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец.02.00.11 «Колоїдна хімія» / Садовський Дмитро Юрійович ; НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. – Київ,2018. – 20 с.

Шнипко О. С. Кримінально-правове дослідження злочину завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою (ст.. 371 КК України) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Шнипко Олена Сергіївна ; ВНЗ«Нац. акад. управління». – Київ,2018. – 20 с.