Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

 

Кацман М. Д. Методологічні засади організації управління екологічною безпекою під час ліквідування наслідків аварійних ситуацій на залізничному транспорті : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Кацман Михайло Давидович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2018. – 47 с.

 

Мандзик В. М. Капіталізація водних ресурсів: теорія і практика : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. -08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Мандзик Валерій Миколайович ; НАН України, Держ. установа «Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» . - Київ, 2018. – 41 с.

 

Марценюк Л. В. Інноваційний розвиток пасажирських компаній шляхом організації залізничного туризму : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Марценюк Лариса Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізничного транспорту. – Харків, 2018. – 48 с.

 

Ольховик Ю. О. Наукові основи прогнозування загроз забруднення довкілля при поверхневому захороненні радіоактивних відходів України : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Ольховик Юрій Олександрович ;М-во екології та природокористування України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2018. – 66 с.

 

Сакаль О. В. Еколого-економічна ефективність землекористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Сакаль Оксана Володимирівна ; НАН України, Держ. установа «Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» . - Київ, 2018. – 41 с.

 

Стасевич Р. К. Розвиток науково-технічних основ керування безпекою технологічних процесів вилучення та утилізації вуглеводневих газів : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Стасевич Рішард Казимирович ; НАН України,Ін-т геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова. – Дніпро, 2018. – 39 с.

 

Тверда О. Я. Науково-теоретичні основи екологічної безпеки гірничопромислових комплексів з виробництва щебеню західного регіону України : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Тверда Оксана Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2018. – 36 с.

 

Ткаченко Т. М. Науково-методологічні основи підвищення рівня екологічної безпеки урбоценозів шляхом створення енергоефективних технологій «зеленого» будівництва : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека»/Ткаченко Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац.. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2018. – 40 с.

 

Трегуб М. І. Науково-технічні основи безтрансмісійних вітроелектричних комплексів : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 « Електротехнічні комплекси та системи» / Трегуб Микола Іларіонович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – 45 с.

 

Шкода Т. Н. Стратегічне управління людським капіталом авіатранспортних підприємств : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності) ; спец. 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Шкода Тетяна Никодимівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2018. – 40 с.

 

Абдуллаєва А. Є. Формування організаційно-економічного механізму управління фінансовими ресурсами підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Абдуллаева Анастасія Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2018. – 21 с.

 

Акулова Н. В. Кримінально-правова характеристика посягання на життя представника іноземної держави : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец.12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право» / Акулова Ніна Володимирівна ; ВНЗ «Нац. акад. управління». – Київ, 2018. – 22 с.

 

Алексєєва А. А. Стійкість рослин роду TILIA L. у природних і техногенних екотопах Степового Придніпров`я : автореф. дис. … канд. біолог. наук : спец. 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація» /Алексєєва Анна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – 25 с.

 

Астахова О. О. Обстановка вчинення злочину за кримінальним правом України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право» /Астахова Олександра Олександрівна ; ВНЗ «Нац. акад. управління». – Київ, 2018. – 20 с.

 

Атаманенко Ю. Ю. Геоінформаційна технологія реєстрації та картографування дорожньо-транспортних пригод з використанням безпілотних літальних апаратів :автореф. дис.. … канд. техн. наук : спец. 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія» / Атаманенко Юлія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2018. – 24 с.

 

Бабарицький О. В. Формування стратегій ефективного менеджменту промислових підприємств на засадах управління витратами на персонал : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Бабарицький Олександр Васильович ; М-во освіти і науки України, Укр. інженерно-педагогічна академія. – Харків, 2018. – 22 с.

 

 Бєлко І. А. Стратегічне управління розвитком сільськогосподарських підприємств :автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Бєлко Ігор Антонович ; М-во освіти і науки України, Подільський держ. аграрно-технічний ун-т. – Кам`янець-Подільський, 2018. – 20 с.

 

Водовозов Є. Н. Організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємств міського електричного транспорту : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» /Водовозов Євгеній Наумович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2018. – 22 с.

 

Гой В. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення антикризового управління корпоративними підприємствами : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Гой Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2018. – 21 с.

 

Гончаренко Т. А. Моделі, методи та інформаційна технологія побудови поверхні території під забудову : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 « Інформаційні технології» / Гончаренко Тетяна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2018. – 24 с.

 

Горковчук Д. В. Уніфіковані моделі баз геопросторових даних геоінформаційної системи містобудівного кадастру : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія» / Горковчук Денис Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2018. – 24 с.

 

Деркульський Р. Ю. Удосконалення економічного механізму збереження зелених зон у містобудівних системах : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Деркульський Роман Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – 25 с.

 

Жулканич В. О. Управління природоохоронною діяльністю в транскордонному регіоні : автореф. дис … канд. екон. наук : спец. . 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Жулканич Віктор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – 22 с.

 

Журба О. М. Валютно-курсова політика у системі економічної безпеки держави : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Журба Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торговельно-економічний ун-т. – Київ, 2018. – 24 с.

 

Зосімова А. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінювання зовнішньоекономічної діяльності з позицій конкурентоспроможності підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Зосімова Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця». – Харків, 2018. – 20 с.

 

Лебега О. В. Організаційно-економічний механізм освоєння ресурсів природного газу із сланцевих порід : автореф. дис.. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Лебега Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2018. – 19 с.

 

Максимова Ю. С. Геоінформаційні моделі наборів профільних геопросторових даних генеральних планів населених пунктів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель» / Максимова Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва та архітектури. – Київ, 2018. – 24 с.                  

 

Малевич Н. Ю. Інноваційно-інвестиційні засади забезпечення розвитку екобезпечного землеробства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06«Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Малевич Назар Юрійович ; М-во освіти і науки України, Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – 20 с.

 

Марчишин Н. Я. Формування системи інноваційного маркетингу на підприємстві : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 (Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Марчишин Назар Ярославович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль,2018. – 20 с.

 

Мельник Д. М. Інституційне забезпечення формування землекористування в новоутворених територіальних громадах : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец.08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» \ Мельник Денис Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – 22 с.

 

Миронов О. В. Інформаційна технологія уніфікації контенту наукометричних суб’єктів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 « Інформаційні технології» / Миронов Олексій Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2018. – 24 с.

 

Покровська Н. М. Інтенсифікація економічних процесів на підприємствах машинобудування : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Покровська Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2018. – 23 с.

 

Попик О. В. Екологоорієнтоване управління урбанізованими територіями : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Попик Олег Володимирович ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2018. – 20 с.

 

Пряхіна К. А. Модернізація кадрового забезпечення машинобудівних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Пряхіна Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – 24 с.

 

Рєзнік Д. В. Нормалізація рівнів магнітних полів на робочих місцях випробувальних дільниць електроремонтних цехів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Рєзнік Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донецький нац. техн. ун-т». – Покровськ, 2018. – 20 с.

 

 Рижок З. Р. Удосконалення оцінки сільськогосподарських угідь в умовах трансформації земельних відносин : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец.08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Рижок Зоряна Русланівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграрний ун-т. –Львів, 2018. – 20 с.

 

Семенюк Н. М. Час вчинення злочину за кримінальним правом України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право» / Семенюк Назарій Миколайович ; ВНЗ «Нац. акад. України». - Київ, 2018. – 20 с.

 

Солдаткіна А. В. Стратегічне планування розвитку інформаційного сектора національної економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Солдаткіна Анна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2018. – 23 с.

 

Стрілець В. С. Методика врахування температурних деформацій будівельних конструкцій при виконанні геодезичних робіт : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія» / Стрілець Валентина Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2018. – 20 с.

 

Тютюнник Г. О. Економіко-організаційне забезпечення концентрації екологічно чистих сільськогосподарських земель : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Тютюнник Ганна Олексіївна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2018. – 20 с.

 

Харитоненко Р. А. Оцінка впливу деградаційних процесів на продуктивність сільськогосподарських земель на регіональному рівні : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Харитоненко Роман Андрійович ; ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – 23 с.

 

Цвях О. М. Еколого-економічні засади використання постіндустріальних земель в умовах великого міста : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Цвях Олег Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – 22 с.

 

 Шмарін С. Л. Прогнозування викидів парникових газів з місць захоронення твердих побутових відходів в Україні : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Шмарін Сергій Левович ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2018. – 24 с.

 

 Юрків Н. М. Управління еколого-безпечною експортною діяльністю лісогосподарських підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» /Юрків Надія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2018. – 23 с.

 

Ященко А. С. Підвищення вібронадійності відцентрових насосів АЕС на основі створення достовірних математичних моделей динамічної системи ротор-корпус : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. : 05.02.09 «Динаміка та міцність машин» / Ященко Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. –Суми, 2018. – 20 с.