Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

 

Євтушенко Н. О. Організаційно-економічний механізм консалтинговоївзаємодії підприємств України : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Євтушенко Наталя Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2019. – 40 с.

 

Жученко О. А. Математичне моделювання та оптимальне керування енергоємними технологічними процесами вуглеграфітового виробництва : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Жученко Олексій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2019. - 44 с.

 

Заєць Н. А. Наукові основи керування електротехнічними комплексами неперервних виробництв із прогнозуванням нештатних ситуацій : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Заєць Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 48 с.

 

Літвінов О. С. Управління розвитком інтелектуального капіталу підприємства : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Літвінов Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2019. – 38 с.

 

Лорія М. Г. Методологічні засади математичного моделювання оптимального керування виробництвом метанолу : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Лорія Марина Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2019. – 40 с.

 

Чукурна О. П. Маркетингове ціноутворення машинобудівних підприємств в умовах глобалізації : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Чукурна Олена Павлівна ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2019. – 39 с.

 

 

Алі Алдаїрі Юссеф Нажах. Автоматизована система керування стабілізацією потужності металообробки з підвищеною динамічною точністю : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Алі Алдаїрі Юссеф Нажах ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2019. – 19 с.

 

Боков І. П. Напружено-деформований стан трансверсально-ізотропних пластин за зосереджених та локальних силових впливів : автореф. дис. … канд. фізико-математ. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Боков Ігор Петрович ; М-во освіти і науки України, Дніпр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2019. – 20 с.

 

Винярська М. Г. Організаційно-економічні засади реалізації екологічної політики України в контексті глобальної зміни клімату : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 « Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Винярська Мар`яна Григорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне. – 24 с.

 

Глушач Ю. С. Рейтенгування в інституційному механізмі господарських трансформацій : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Глушач Юлія Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна . – Харків, 2019. – 17 с.

 

Гребень О. С. Моніторинг та оцінка впливу сільськогосподарських процесів на екологічну безпеку територій : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Гребень Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2019. – 24 с.

 

Давидов С. Л. Обґрунтування параметрів процесу перетворення вуглецевмісного гетерогенного середовища в газ під впливом енергії плазми : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15 09 « Геотехнічна і гірнича механіка» / Давидов Сергій Леонідович ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М. С. Попова, НАН України. – Дніпро, 2019. – 23 с.

 

Данкєєва О. М. Система управління мерчандайзингом у роздрібних торговельних мережах : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Данкєєва Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2019. – 24 с.

 

Дифучин Ю. М. Напружено-деформований стан і міцність однозрізних болтових з`єднань елементів конструкцій із композиційних матеріалів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.09 «Динаміка та міцність машин» / Дифучин Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2019. – 26 с.

 

Захарченко Р. В. Автоматизована система керування процесом сушіння зернових культур : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Захарченко Руслан Володимирович ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїнський НТУ. – Кропивницький, 2019. – 21 с.

 

Заячківська Б. Б. Еколого-економічне моделювання раціонального сільськогосподарського землекористування в умовах Прикарпаття : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Заячківська Богдана Богданівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 23 с.

 

Іванов М. В. Механізм формування витрат на промислових підприємствах : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Іванов Максим Володимирович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький. – 21 с.

 

Карамушко А. В. Удосконалення технологічного процесу та устаткування сухого очищення повітря від полідисперсного пилу : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Карамушко Анжеліка Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук 2019. – 23 с.

 

Куденко О. В. Сегментація ринку в маркетингу : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» Куденко Олексій Віталійович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2019.- 21 с.

 

Куліш В. М. Особливості теплового та термонапруженого станів небезпечних зон соплових лопаток газових турбін : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.09 «Динаміка та міцність машин» / Куліш Віталій Миколайович ; НАН України, Ін-т проблем міцності ім. Г. С. Писаренко. – Київ, 2019. – 19 с.

 

Луканова В. В. Феномен пандемії :підґрунтя, сутність, динаміка (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. … канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Луканова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Дніпр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2019. – 17 с.

 

Мурашова А. О. Вплив глобалізації на структуру соціально-економічних потреб людини : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Мурашова Анна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна.- Харків, 2019. – 17 с.

 

Никифорчин М. Д. Управління операційною ефективністю підприємства   : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Никифорчин Мар`яна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2019. – 21 с.

 

Новіков П. В. Автоматизація процесів керування інерційними каналами енергоблоку теплової електростанції з використанням двоканального нечіткого контролера : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Новіков Павло Валерійович ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2019. – 21 с.

 

Опришко В. П. Оцінювання ефективності керування попитом в системах електропостачання з активним споживачем : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси» / Опришко Віталій Павлович ; М-во освіти і науки України, НТУ України, «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського. – Київ, 2019. – 21 с.

 

Поплавська О. В. Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності підприємств за умов розвитку інтеграційних процесів : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08 00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Поплавська Ольга Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 21 с.

 

Солдатенко В. П. Автоматичне керування генерацією активної потужності відновлюваних джерел енергії в комбінованій електроенергетичній системі : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Солдатенко Валентин Петрович ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїнський НТУ. – Кропивницький, 2019. – 21 с.

 

Хоменко О. А. Управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності) ; Хоменко Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Подільський держ. аграрно-технічний ун-т. – Кам`янець-Подільський, -2019. – 20 с.

 

Чернецька Ю. В. Управління ефективністю функціонування систем розподілу електричної енергії в умовах стимулюючого регулювання : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси» / Чернецька Юлія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, НТУ України, «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського. – Київ, 2019. – 20 с.