Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Дудля М.А. Промивальні рідини в бурінні

Дудля М.А. Промивальні рідини в бурінні : підручник / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". - 3-тє вид., доп. – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. - 542 с.

Розглянуто фізико-хімічні властивості колоїдних систем, основні параметри промивальних рідин, їх склад, технологічні схеми приготування та очищення. Значна увага приділена новому актуальному напряму геоекологічних досліджень – геопургології.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей з напряму підготовки 6.050301 Гірництво. Може бути використаний також студентами геологічних спеціальностей, аспірантами, науковцями та інженерно-технічними працівниками геологорозвідувальних організацій.