Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Деталі машин: методи розрахунків, задачі та проблемні завдання, автоматизоване проектування

Деталі машин: методи розрахунків, задачі та проблемні завдання, автоматизоване проектування : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Нечепаєв, В. П. Блескун, В. П. Оніщенко, В. С. Ісадченко, П. М. Матеко, В. А. Молібожко ; за заг. ред. В. Г. Нечепаєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2012. – 404 с.


Викладені теоретичні відомості по всім розділам курсу «Деталі машин» в межах програми для студентів напрямків підготовки «Машинобудування» та «Інженерна механіка».

Наведені задачі та проблемні завдання, що дозволяють використовувати методи активізації пізнавальної діяльності студентів для розвитку творчих навиків при вивченні даної дисципліни.

Наведені відомості про поширені програмні продукти для автоматизованого проектування деталей машин.