Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Вища математика. Ч. 1.

Вища математика : навч. посіб. Ч. 1. Диференціальне числення у прикладах та задачах / Л.Я.Фомичова, В.М.Почепов, С.О.Сушко, В.В.Фомичов ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". – Д. : НГУ, 2012. - 153 c.

Викладено набір теоретичних та практичних тестів з диференціального числення функції однієї та багатьох змінних. Докладні відповіді, вказівки, розв’язання типових завдань та достатня кількість прикладів для самостійної роботи дозволяють використовувати посібник для всіх видів занять.

Розраховано на студентів перших курсів технічних вузів.