Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Вернадский В. И. Размышления натуралиста. В 2-х кн. Кн. 1.

Вернадский В. И. Размышления натуралиста. В 2-х кн. Кн. 1. Пространство и время в неживой и живой природе / В. И. Вернадский. – Москва : Наука, 1975. – 175 с.

Праця видатного вченого В. І. Вернадського, названий редколегією «Роздуми натураліста», включає раніше не опубліковані роботи методологічного, історико-наукового і науковедческого характеру. Праця виходить в двох книгах. У цій першій книзі розглядаються проблеми простору, часу і симетрії в неживій і живій природі. Видання забезпечене докладними коментарями, складеними І. І. Мочалов і К. П. Флоренським за участю Б. М. Кедрова і Н. Ф. Овчинникова.