Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Кірін Р.С. Інформаційне законодавство. Ч. 4.

Кірін Р.С. Інформаційне законодавство. За станом на 1 серпня 2012 р. Ч. 4. Правове забезпечення захисту інформації / Р.С.Кірін, С.В.Грищак, Д.О.Шашенко ; Держ. вищ. навч. закл. «Нац. гірн. ун-т». - Д. : НГУ, 2012. - 173 с. + CD.

 Наведено основні нормативні акти в сфері захисту інформації, зокрема, щодо захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України тощо.

Розраховано на студентів, які здобувають вищу освіту в галузях знань «Право», «Інформаційна безпека», «Комп'ютерні науки», «Телекомунікації».