Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Швидько Г. К. Д. І. Яворницький і дослідження історії в Катеринославському ІНО

Швидько Г. К. Д. І. Яворницький і дослідження історії в Катеринославському ІНО / Г. К. Швидько // З минувшини Подніпров'я : (зб. матеріалів наук. конф., присвяч. Міжнар. дню музеїв, 17 травня 1994 р.) / упоряд. В. М. Бекетова ; Дніпропетр. держ. істор. музей. – Дніпропетровськ : ВПОП "Дніпро", 1995. – С. 33-36.

Висловлені певні міркування з приводу науково-педагогічної діяльності Д. І. Яворницького в Катеринославському інституті народної освіти в співдружності з колективом науковців, доля котрих віддзеркалює і долю самого вченого і долю української інтелігенції загалом. Намічені деякі напрямки пошуків стосовно життя, науково-педагогічної і культурно-освітньої діяльності Д. І. Яворницького.