Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Перспективи освоєння підземного простору

Перспективи освоєння підземного простору : матеріали 6-ї міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, асп. та студ., 10-11 квіт. 2012 року, м. Дніпропетровськ / редкол.: О.М. Шашенко та ін. ; Держ. вищ. навч. закл. «Нац. гірн. ун-т». - Д. : НГУ, 2012. - 88 с. + CD.

 Подано результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів і студентів у різних напрямах освоєння підземного простору, що були розглянуті на засіданні секції 6-ї міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи освоєння підземного простору». Конференція проводилась у рамках діяльності Науково-освітнього центру підземної урбаністики Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (Україна), Московського державного гірничого університету (Росія) та Науково-навчального центру «Інтерпроект» Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

Матеріали збірника призначено для наукових працівників, аспірантів та студентів старших курсів вищих навчальних закладів України.