Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин : навч. посіб. Ч. 1. Розкриття родовищ

Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин : навч. посіб. Ч. 1. Розкриття родовищ / Б. Ю. Собко, Г. Д. Пчолкін, Г. Я. Корсунський, О. В. Ложніков ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". – Дніпро : НГУ, 2017. - 165 с.

 

У навчальному посібнику викладені основні відомості про технологію розкриття родовищ корисних копалин. Наведена характеристика відкритих гірничих виробок і способів їх проведення. Подано розрахунок параметрів елементів гірничих виробок при розкритті родовищ похилими і крутими траншеями. Наведено приклади розкриття родовищ підземними гірничими виробками. Розглянуто основні комбіновані способи розкриття родовищ та транспортування людей у глибоких кар`єрах. Показано основні технологічні рішення з проведення траншей без транспортними, транспортними та комбінованими способами.

Навчальний посібник рекомендується студентам спеціальності 184 «Гірництво».