Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Англійська мова для навчання і роботи = English for study and work : підручник : у 4-х т.

Англійська мова для навчання і роботи = English for study and work : підручник : у 4-х т. Т. 1. Спілкування в соціальному, академічному та професійному середовищах / С. І. Кострицька, І. І. Зуєнок, О. Д. Швець, Н. В. Поперечна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. закл. «Нац. гірн. ун-т». – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 162 с. + CD. – Англ. мовою.

 

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152464

 

Подано всі види діяльності студентів з вивчання англійської мови, спрямовані на розвиток мовної поведінки, необхідної для ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах.

Даний модуль має на меті розвиток у студентів умінь, навичок і етикету формального і неформального спілкування, що є запорукою адекватної поведінки майбутніх фахівців у іншомовному середовищі під час навчання, відряджень та роботи.