Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Горєв В. М. Скорочений опис нерівноважних систем з урахуванням негідродинамічних ступенів свободи

Горєв В. М. Скорочений опис нерівноважних систем з урахуванням негідродинамічних ступенів свободи : монографія / В. М. Горєв, О. Й. Соколовський ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". – Дніпро : НТУ "ДП", 2018. – 124 с. + CD.

 

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153169

 

Наведено результати досліджень, які узагальнюють метод Чемпена- Енского на етапи еволюції, більш ранні за гідродинамічний етап. Розроблено загальну теорію просторово-однорідних релаксаційних процесів в околі гідродинамічних станів шляхом розгляду цих процесів на етапі їх завершення. Досліджено задачу Греда в однокомпонентному газі та повністю іонізованій плазмі, знайдено поправки до відомих у літературі результатів. Проаналізовано релаксацію швидкостей і температур компонент просторово-однорідної плазми та обчислено поправки до результатів наближення локальної рівноваги. Досліджено гідродинаміку плазми при наявності в ній релаксаційних процесів, отримано відповідні кінетичні коефіцієнти та моди двокомпонентної плазми. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів старших курсів, які навчаються за спеціальностями 104 Фізика та астрономія, 125 Кібербезпека, 172 Телекомунікації та радіотехніка.