Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Гідроекозахист вугільних шахтних полів

Гідроекозахист вугільних шахтних полів : монографія / А. М. Загриценко, Ю. І. Демченко, В. О. Соцков, О. Р. Мамайкін ; за ред. І. О. Садовенка ; М-во освіти і науки України, Нац. техн.. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро : НТУ "ДП", 2018. – 143 с. + CD.

 

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153559

 

Наведено системний підхід, методика і результати пошуку закономірностей динаміки фільтраційних потоків у масиві та на поверхні шахт, які дозволили обґрунтувати параметри виїмкових полів при підземній розробці вугільних пластів, що обумовлюють гідро безпеку гірничих робіт і знижують екологічне навантаження на підземну гідросферу в складних гідрогеологічних умовах.

Матеріал монографії може бути використаний у навчальному процесі при викладанні дисциплін «Механіка гірських порід» та «Гірничопромислова гідрогеологія», а також для подальшої розробки й удосконалення методів гідрозахисту гірничих виробок.