Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Довідник з гірничого обладнання дільниць вугільних і сланцевих

Довідник з гірничого обладнання дільниць вугільних і сланцевих шахт / М.М.Табаченко, Р.О.Дичковський, В.С.Фальштинський, В.Ю.Медяник ; Держ. вищ. навч. закл. «Нац. гірн. ун-т». - Д. : НГУ, 2012. - 429 с. + CD. Гірничі машини: Каталог гірничо-шахтного обладнання.

Наведено короткі описи призначення, складу, будови і технічних характеристик засобів механізації очисних та підготовчих робіт і підземного транспорту, а також найбільш перспективних машин і обладнання, які використовуються у вугільній галузі невеликими партіями і досвідними зразками.

Призначений для студентів, аспірантів, викладачів гірничих вищих навчальних закладів, спеціалістів проектно-конструкторських організацій та інженерно-технічних працівників вугільної промисловості.